top of page

אשכול נבו בשיחה עם אסתי שושן על ספר השירה זימרת קרני האור המתנפצות

אסתי שושן גדלה כאחות בכורה במשפחה חרדית בת 12 ילדים ותמיד הרגישה לא שייכת. לפני כעשור ייסדה את תנועת המחאה "לא נבחרות, לא בוחרות" להכשרת מנהיגות של נשים בחברה החרדית להעלאת מודעות לזכויות ובמאבק בהדרה ממוקדי קבלת ההחלטות. היא זוכת פרס יערי לעשייה חברתית ופרס רפפורט לעשייה של נשים פורצות דרך ומחוללות שינוי בחברה הישראלית. ספר השירה הראשון שלה מתכתב עם פעילותה במהלך השנים. שיחה של הסופר אשכול נבו עם אסתי שושן לרגל צאת ספר השירה שלה "זימרת קרני האור המתנפצות"


שניים עם אשכול נבו, כאן 11, 11/2/22
Opmerkingen


bottom of page