top of page

תחיית המתות המהלכות

בחברה החרדית היא מעוררת זעם בשל המאבק שלה למען ייצוג נשים בפוליטיקה, בממסד הנשלט בידי אשכנזים היא אישה מזרחית, ואפילו בחוג למגדר לא מרוצות ממנה. אחרי השערורייה שעורר ספר שיריה הראשון של אסתי ביטון שושן, היא מספרת איך צמחה מצעירה שחונכה לשתוק לאחד הקולות החשובים כיום במאבק באפליית בנות מינה.

כתבתה של תמר קפלנסקי הסוקרת את הספר בהקשריו החברתיים, מעמדיים, תרבותיים. מוסף התרבות של הארץ, 20/7/22
Commenti


bottom of page