top of page

נוכחות נפקדות-תוצאות העדרן המכוון של נשים חרדיות מהפוליטיקה


צילום: עזרא לנדאו

"וכי יעלה על הדעת שיקומו ילדים וידרשו ייצוג במפלגה?" כך ענתה סיעת אגודת ישראל לבג"צ בתשובתה הראשונה לעתירה שהוגשה נגדה על תקנון המפלגה שלה שמאפשר רק לגברים לייצג בה את ציבור בוחריהם.

השורות הללו לא משקפות דאחקה, נסיון התגרות או כשל לשוני, הן בהחלט השקפת עולם שעד לא לפני שנים רבות היתה לגיטימית בעולם כולו והיום יש לה שרידים גם במדינות דמוקרטיות, ממש כמו אצלנו.

איך לומר זאת, הסיפור הזה שאין נשים חרדיות במפלגות החרדיות, הוא לא רק סיפור פנים חרדי שיפתר בתוך הקהילה שלנו. אמנם הראשונות להיות נפגעות מהעדר הייצוג אלו אנו נשים חרדיות החיות בתוך הקהילה. אך אנו מרשות לעצמנו לומר ולהתריע שכל אישה במדינת ישראל משלמת מחיר על ההתעלמות של ראשיה מהמצב הבלתי נסבל הזה. שתי מפלגות, משפיעות וחזקות, יושבות בכנסת ובממשלה מגדירות עצמן כמפלגות לגברים בלבד, מועצות הערים החרדיות מתנהלות ללא אישה אחת שיושבת בחדר ומקבלת החלטות ולו רק על סוג מתקני השעשועים שיקימו בשכונה.

שלי יחימוביץ סוגרת דיל עם ש"ס בריצתה להסתדרות ומתהדרת בכך שחרדים תומכים בה, בה בשעה שהם מקבלים בכך גושפנקא להמשיך להדיר ולהשתיק אותנו הנשים בקהילותיהם, קהל המצביעות הפוטנציאלי והממשי שלהם.

היועץ המשפטי לממשלה עונה לבג"צ בתשובה ארוכה ומגומגמת על חוסר ההיגיון החוקי והמשפטי במצב הזה ועל העדר הכלים איתם יכול הוא לשנות, כשמול עיני עומד הבג"צ ש"אילץ" את ח"כ ליצמן ואגודת ישראל לוותר על תילי תילים של אידאולוגיה אנטי ציונית ולהצטרף כשר בממשלה. צפינו בלא מעט תדהמה ביום הזיכרון בשר ליצמן נוטל חלק פעיל בטקסים ואף מקבל זר מחיילת. אין ספק הפרגמטיות החרדית מנצחת כשצריך, היא תנצח, אם למספיק אנשים ונשים סביב יהיה איכפת גם מנשים חרדיות, כשלמספיק אנשים ונשים יהיה צורך לשנות ולעשות היסטוריה.

על כך ועוד אנו הולכות לדון השבוע בשולחן עגול, אליו יוזמנו פעילות חברתיות חרדיות ולא חרדיות, ח"כ עאידה תומא סולימן, יו"ר הוועדה למעמד האישה ועוד רבות וטובות.

הכינוס יתקיים בשלישי הקרוב בערב במכללה למנהל.

Comments


bottom of page