top of page

על אינסטגרם, ביוטי ושירה חרדית

אסתי שושן הפכה דמות מוכרת בזכות התנועה שהקימה "נבחרות", שנלחמה על הזכות לייצוג נשי במפלגות החרדיות. במקביל לתליית מודעות באישון ליל בשכונות החרדיות לפני כעשור, שושן כתבה בלילות גם שירים למגירה. ספר ביכורים פרי עטה ראה אור לאחרונה ומבטא בשפה אישית ולירית את הדרך האמיצה בה בחרה לצעוד. העיתונאית מרב סבר, בכתבתה על הספר, על אקטיביזם חרדי ועל הקשר האומנותי.

מקור ראשון, 9/5/22


Comments


bottom of page