November 22, 2017

Please reload

פוסטים אחרונים

ההפרדה רעה לחרדים

May 3, 2018

1/10
Please reload

פוסטים רותחים

האמנם תביעה קנטרנית?

 

לפני כמה חודשים ישבתי בדיון בבג"צ בעניין הסעיפים המפלים נשים בתקנון סיעת אגודת ישראל, היה זה אחד מהמחזות הסוריאליסטים בהם יצא לי להיתקל, ויצא לי לא מעט.

עורך הדין של אגודת ישראל, איש נטול כיפה גדול במידותיו, עמד שם מול הרכב של שתי שופטות וטען: "אם קבוצת אנשים שמנים תחליט להתאגד כמפלגה, האם אין זה זכותה למנוע מאנשים רזים להצטרף אליה? שקט השתרר לרגע. השופטת לא התבלבלה וענתה מייד, "ודאי זכותה, אך זו תהיה מפלגה לשמנים ולשמנות גם יחד".

שיאי האבסורד נשברו עוד כמה חודשים לפני הדיון הזה. עורך דין אחר של אגודת ישראל בתשובתו לבג"צ כתב: "כפי שהעותרת אינה טוענת כי אי צירופם של ילדים למפלגה מהווה אפליה פסולה והדרת ילדים, כך אין לטעון זאת לגבי נשים".

אני בוחרת לא להעלב מהדימויים, אלא לראות בהם נקודת אור. לאגודת ישראל, לש"ס וליהדות התורה אין בקנה טיעונים הלכתיים רציניים, הם נאלצים לגייס יצירתיות רבה בכדי להסביר למה באמת נשים נמצאות מחוץ לדלת שלהם.

 

 

 

פרדוקס הנוכחות הנפקדת

השיח הפמיניסטי בחברה החרדית הוא טעון ומורכב. מצד אחד זו חברה שחיה פה בישראל הדמוקרטית של 2017 ומושפעת לא מעט מהלך הרוח המערבי שוויוני, רוב נשות המגזר החרדי עובדות במגוון תחומים ביניהם המצריכים חשיפה רבה כמו עיתונאיות, עורכות דין, מנכ"ליות, פרסומאיות, שדרניות ועוד, גברים חרדים רבים לוקחים חלק במטלות הבית. על רקע זה, העדרן המוחלט של נשים חרדיות ממוקדי קבלת ההחלטות, מהפוליטיקה מהספרה הציבורית בולט וצורם לעין. יש לא מעט נשים חרדיות מוצלחות מנהיגות, כריזמטיות, נשות מעש בעלות ניסיון, אין לאף אחת מהן סיכוי להתברג ברשימה חרדית לכנסת, לרשות מקומית, או למועצה דתית. מדובר במועדונים סגורים לגברים בלבד המשפיעים רבות על מצבן, חייהן ומעמדן של נשות מגזרם. זה לא קורה במקרה, זו יד מכוונת. למפלגות החרדיות שלנו תקנוני כניסה ביולוגים מוחלטים, אתה צריך להיות גבר כדי לשרת את הציבור ולקבל החלטות, כל צורת קיום אחרת לא מקובלת באיזורי קבלת ההחלטות.

להזכירכם, תקנוני מפלגות שאינם עולים בקנה אחד עם החוק, אמורים להישלל על ידי רשם המפלגות, או לפחות להישלח להגהה ולתיקון. לא במקרה דנן. המדינה למעשה חותמת ומאשרת את קיומן של מפלגות גברים ומאפשרת בכך העלמה ומחיקה תודעתית ומעשית של 50 אחוזים מהקהילה.

הנושא הזה הגיע לבג"צ ולא בכדי, יש בו היבטים של משפט בינלאומי ותקנות שישראל חתומה עליהם, מצד שני, די ברור שהדבר האחרון שרוצים לעשות מקבלי ההחלטות והפוליטיקאים זה לשנות את המצב.