לחיי ההתחלות

שיחה מקדימה להיכרות,
למידה ותיאום ציפיות.

© Esty Shushan 2017